DAO ARQUITECTURA TÈCNICA BARCELONA
Image

DAO Arquitectes ofereix un servei personalitzat d'arquitectura tècnica a Barcelona, realitzem un seguiment del procés constructiu a nivell de temps, cost i qualitat dels projectes, evitant així desviacions de pressupost i el resultat esperat dels nostres clients, projectes d'obertura de locals comercials, redacció d'informes, certificats, direcció d'obra.
El nostre experimentat estudi realitza tot tipus d'informes tècnics, direccions d'obra, projectes de construccions i reformes, projectes d'obertura de locals comercials, legalitzacions, certificats, així com totes aquelles activitats relacionades amb l'àmbit de l'edificació que requereixin de professionals competents, tant per a empreses del sector públic com del privat.

DAO Arquitectes

Segueix-nos