Plaça Panera

Quedem?

La proposta s’estructura a partir de dos eixos principals, generant una lliure circulació, i connexió entre els carrers que la delimiten, desdibuixant el carrer Jaume I “El  Conqueridor” i convertint-lo en un nou passeig per a vianants que enllaça amb el carrer de Sant Martí, dinamitzant la mobilitat i la vida a l’exterior. 

D'acord amb els eixos establerts es genera un patró d'espais acotats que donen servei als equipaments existents, afavorint les zones d’espera, de trobada o reunió, amb places d’accés que doten d'un nou significat a aquells elements que l'havien perdut. 

‘QUEDEM? És la nostra proposta a resoldre una problemàtica fruit de la manca de definició de l’espai públic vinculat als tres equipaments existents i convidant a l’usuari a gaudir d’una transició d’espais a diferents nivells que li permetin ocupar la nova plaça de la manera més alternativa i desenfadada.
Concurs:
Diputació de Lleida

Superfície construïda:
3593m2

Equip creatiu:
DAOarquitectes


DAO Arquitectes

Segueix-nos