ALTRES SERVEIS
Image

Elaborem informes de diversa índole relacionats amb l’arquitectura i la construcción que són necessaris per a les fases prèvies a un projecte, contractacions de subministres, compra-venda d’immobles o verificació de l’estat de conservació.

  1. Amidaments i pressupostos
  2. Informes tècnics.
  3. Llicències d’activitat / Llicències ambientals.
  4. IITE (Informe d’ Inspecció Tècnica d’ Edificis).
  5. CH Cèdula d’ habitabilitat.
  6. CEE (Certificat Energètic d’habitatges – existent i obra nova-).
  7. Aixecament de plànols.
DAO Arquitectes

Segueix-nos