Restaurant La Jarana

L'accés preexistent al recinte del restaurant situat en el centre Popular Andalús, ser realitzava des del celobert interior. L'entrada es convertia en alguna cosa molt poc visible des de l'exterior i generava desconfiança i hostilitat al client desconeixedor del lloc, resultant ser molt complicat atreure nova clientela.

La solució del projecte va passar per la realització d'una nova obertura en la façana principal, respectant la composició i el ritme existent d'aquesta i al seu torn que connectés directament amb el celobert interior i que així mateix recepció llaura al client. Aquesta solució ha aconseguit excentricitat i ha trencat la barrera de la timidesa de possibles nous usuaris del local. D'igual manera, un únic empleat fa les tasques de receptor, cambrer i observador alhora.
Client:
La Jarana

Situació:
Sant Cugat del Vallès
Superfície:
211,34m2

Data de finalització:
Març 2017
Equip:
DAOarquitectes

Constructora:

ANPAC PROCONSER 96 S.L.
DAO Arquitectes

Segueix-nos