DAO ARQUITECTURA TÈCNICA SABADELL
Image

Oferim serveis especialitzats d'arquitectura tècnica prop de Sabadell.

Realitzem un seguiment del procés constructiu a nivell de temps, cost i qualitat dels projectes, evitant així desviacions de pressupost i el resultat esperat dels nostres clients, per a això, ens encarreguem de la Direcció d'Execució d'Obres, Control de Qualitat i responsabilitats en matèria de Seguretat i Salut, coordinant la gestió d'obres des de la primera actuació administrativa fins a la seva completa legalització, garantint al client la correcta execució de la seva obra.

DAO ofereix un servei integral, multidisciplinari i personalitzat en cada projecte tenint molt present les necessitats i requeriments de cada client.

DAO Arquitectes

Segueix-nos