DAO ARQUITECTURA TÈCNICA SANT CUGAT DEL VALLÈS
Image

Serveis personalitzats d'arquitectura tècnica, situats a Sant Cugat del Vallés.

El nostre experimentat estudi realitza tot tipus d'informes tècnics, direccions d'obra, projectes de construccions i reformes, projectes d'obertura de locals comercials, legalitzacions, certificats, així com totes aquelles activitats relacionades amb l'àmbit de l'edificació que requereixin de professionals competents, tant per a empreses del sector públic com del privat.

Realitzem un seguiment del procés constructiu a nivell de temps, cost i qualitat dels projectes, evitant així desviacions de pressupost i el resultat esperat dels nostres clients, per a això, ens encarreguem de la Direcció d'Execució d'Obres, Control de Qualitat i responsabilitats en matèria de Seguretat i Salut.

DAO Arquitectes

Segueix-nos